Positive SSL on a transparent background

Онлайн в Търговище

Гости: 79
Регистрирани: 0
Посетители за деня: 647
Регистрирани: 1751
Най-новият регистриран: phippso

Новините на Търговище порталът

Прагматични схеми на ОПРЧП насърчават тръдовата заетост

категория / Търговище        дата: 2012-10-11 г. / 14:49 ч.      прочетена: 2545 Прагматични схеми на ОПРЧП насърчават тръдовата заетост

ПРАГМАТИЧНИ СХЕМИ НА ОПРЧР НАСЪРЧАВАТ ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ

ОИЦ – Търговище проведе информационна среща за тяхното популяризиране

„Средствата чакат, трябва само малко да се постараете и да ги вземете”, така образно директорът на Бюрото по труда в Търговище Ивелин Димитров прикани потенциалните бенефициенти на ОП „Развитие на човешките ресурси” да подават проектни предложения. Поканата дойде на организираната от Областния информационен център информационна среща за представяне на възможностите за безвъзмездна финансова помощ по тази оперативна програма.

Над 50-те участници, сред които потенциални бенефициенти, работодатели, граждани и медии, присъстващи в залата на ОНЧ „Напредък”, бяха запознати с финансовите инструменти на Европейския социален фонд, който насърчава трудовата заетост чрез различни процедури и схеми. Управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев съобщи, че в общината са реализирани 20 проекта по ОПРЧР, по които е осигурено финансиране в размер на почти 2 милиона лева.

Гост-лекторът Ивелин Димитров, директор на Бюрото по труда разясни актуалните схеми за кандидатстване -  „Безопасен труд”, „Без граници – компонент 1” , „Ново работно място”, като поясни какви процедури предстои да се отворят до края на годината. Той съобщи още, че от 15 октомври стартира и втора фаза на проекта „Аз мога повече”, към който има сериозен интерес от работещите на трудов договор и самонаетите лица. По него те могат чрез т.нар. ваучери да се включат в обучение по професионална квалификация, дигитална компетентност или обучение по чужд език.

Потребители на реализирани добри практики по ОПРЧР изразиха горчив опит за неритмичността на плащанията по програмата и пожелаха да се предприемат реални стъпки за по-коректно и бързо възстановяване на внесените от тях авансово суми.

Всички присъстващи имаха възможност да получат рекламно-информационни материали от ОИЦ – Търговище, да научат за популяризирането на дейността му във Facebook и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС www.eufunds.bg.

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Етикети: оиц, ЕС, ОПРЧР, търговище, средства, финансиране, областен информационен център

Публикувана от: ОИЦ - Търговище

Коментари

Пусни коментарvalidate image