Positive SSL on a transparent background

Онлайн в Търговище

Гости: 69
Регистрирани: 0
Посетители за деня: 525
Регистрирани: 1693
Най-новият регистриран: EasyPlast

Новините на Търговище порталът

Младежкото предпримачество провокира ОИЦ - Търговище

категория / Търговище        дата: 2012-09-28 г. / 11:17 ч.      прочетена: 2895 Младежкото предпримачество провокира ОИЦ - Търговище

Областният информационен център в Търговище проведе тази седмица срещи с ученици от горния курс на ПГ по икономическа информатика „Джон Атанасов” и клуб „Предприемачество” при I СОУ „Св. Св. Седмочисленици” в Търговище.  Целта на срещите беше да се насърчи иновативното мислене и нагласа у младите хора, които надяваме се са успешните утрешни предприемачи на България, както и да се запознаят с възможностите за финансиране на бизнес идея от европейските фондове. Екипът на ОИЦ презентира своята дейност и разясни за финансови инструменти на ОП „Конкурентоспособност” и инициативата JEREMIE.

За икономическите и социални различия между старите и нови държави в ЕС и как се прави бизнес в Италия разказа гост-лекторът Оля Иванова, председател на Търговско-промишлената палата в Търговище.

Децата от двете училища споделиха, че им предстои скоро да посрещнат свои връстници от Италия, Полша, Германия, Унгария и други европейски държави в рамките на международни проекти по програмите  „Леонардо да Винчи” и „Коменски” , а по-късно и те да гостуват и обменят опит в техните страни.

Учениците и техните преподаватели благодариха за ползотворния отрит урок по предприемачество, тъй като и в двете училища се реализира такива извънкласни дейности по проект „УСПЕХ”, съфинарсиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Младежите се зарадваха и на предоставените им от центъра рекламно-информационни материали.

ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Етикети: областен информационен център, ЕС, предприемачество, ученици

Публикувана от: ОИЦ - Търговище

Коментари

Пусни коментарvalidate image