Positive SSL on a transparent background

Онлайн в Търговище

Гости: 57
Регистрирани: 0
Посетители за деня: 886
Регистрирани: 1758
Най-новият регистриран: autoplace

Новините на Търговище порталът

Фирми о Търговище ще инвестират в „Зелени” технологии

категория / EC        дата: 2012-07-20 г. / 15:02 ч.      прочетена: 2482 Фирми о Търговище ще инвестират в „Зелени”  технологии

Пред бизнеса в Търговище и Попово ОИЦ разясни условията за подкрепа по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Областният информационен център в Търговище стартира тази седмица нова комуникационна кампания за енергийна ефективност и „зелена” икономика на малките и средни предприятия. Експертите на центъра се срещнаха с над 40 предприемачи от общините Попово и Търговище. Пред тях те разясниха начините за кандидатстване по процедурата по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, която стартира в края на месец юни.

Част от конкурентоспособността на българската икономика е пряко свързана с намаляването на енергийните разходи за производство, които са най-високите в Европа. Настоящата процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя ресурс от над 294 млн. лв. на малките и средни предприятия, за да се преодолеят и снижат с 10% тези разходи.  Освен за енергоспестяващи технологии, пари могат да се получат и за производства, които не замърсяват околната среда. Процедурите са доста опростени, съкратени са и сроковете за техническа допустимост и верификация на проектите, има гарантирани кредитни линии от шест банки-партньори по програмата, обясни Милчо Тонев, управител на ОИЦ – Търговище.

Няма минимален праг за размера на безвъзмездната помощ, а максималният е 2 милиона лева. Ако компанията ще прави доставки и услуги под 15 хил. лв. и строително-монтажни работи за по-малко от 45 хил. лв., си избира фирма-изпълнител чрез събиране на три оферти, уточни в презентацията си експертът Денислава Атанасова. Кандидатите с проекти за „зелена” икономика трябва да докажат възможност да осигурят финансови средства не по-малко от 80% от общите разходи по проекта – чрез банков кредит или собствен ресурс.

Програмата е отворена до есента догодина, но няма време за губене, защото проектите ще бъдат финансирани по реда на тяхното подаване, уточниха от ОИЦ.

Областният информационен център (ОИЦ) предоставя информация относно кохезионната политика на ЕС в Република България. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище” (BG161PO002-3.3.02-0002-C0003), бенефициент Община Търговище. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Етикети: оиц, ЕС, зелена икономика, търговище

Публикувана от: ОИЦ - Търговище

Коментари

Пусни коментарvalidate image