Positive SSL on a transparent background

Онлайн в Търговище

Гости: 65
Регистрирани: 0
Посетители за деня: 587
Регистрирани: 1643
Най-новият регистриран: koko2011

Новините на Търговище порталът

Областният управител обжалва решение на ОбС в града

категория / Политика        дата: 2012-05-17 г. / 10:45 ч.      прочетена: 1742 Областният управител обжалва решение на ОбС в града

С жалба до Административния съд в Търговище  областният-управител на Търговище Митко Стайков оспори приетите на последната сесия на Общински съвет-Търговище изменения и допълнения на „Наредбата за определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище” в частта, касаеща определените нови по-високи такси на детските ясли и детските градини.
Областният управител е счел, че във внесената до общинските съветници Докладна записка по отношение на детските ясли и градините, липсват конкретни мотиви по смисъла на Закона за нормативните актове, обосноваващи предложеното повишение. Липсата на мотиви води до нарушаване на основните принципи на равенство, достъпност, публичност и прозрачност залегнали в закона. По този начин са нарушени правата на крайните адресати в лицето на потребителите на този вид услуга. Целта на закона е именно предварителното запознаване на заинтересованите лица с проекта на нормативния акт и в едно с конкретните мотиви за неговото изготвяне с оглед възможността за участие на същите с предложения и становища по проекта и като гаранция за защита на техните законни права и интереси.
Отделно от това липсват доказателства, че е спазена процедурата за приемане, съгласно която „преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 – дневен срок за предложения и становища по проекта”. Областният управител счита още, че са налице и нарушения в Закона за народната просвета и Закона за местните данъци и такси.

Етикети:

Публикувана от: fromTargovishte

Коментари

Пусни коментарvalidate image