Positive SSL on a transparent background

Онлайн в Търговище

Гости: 86
Регистрирани: 0
Посетители за деня: 839
Регистрирани: 1740
Най-новият регистриран: martinKpavlov

Новините на Търговище порталът

Областен информационен център - Търговище

категория / EC        дата: 2012-05-08 г. / 14:02 ч.      прочетена: 2335 Областен информационен център - Търговище

5000 ЛВ. ЗА ПО-КРАСИВ ДОМ ДАВА ЕС

Сгради, строени преди 1999 г., могат да се възползват от финансовата помощ за енергийно обновяване

До 50% безвъзмездно финансиране на одобрените сгради предлага проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие". Условията за кандидатстване представиха във вторник пред журналисти експертите от Областния информационен център в Търговище. 

„Това е една чудесна възможност да загърбим сивотата на българската къща, тя да стане по-цветна и уютна, а и да удължим живота й. Енергийното обновяване  дава шанс и да икономисаме пари за отопление. Според изчисления сметките могат да се снижат до 50 %.”, каза управителят на Областния информационен център (ОИЦ) Милчо Тонев.
По проекта могат да се реновират сгради проектирани преди април 1999 г. Те трябва да са минимум на 3 етажа, с поне 6 апартамента. Освен това постройката трябва да бъде конструктивно устойчива, като няма значение дали е панел или монолит. За финансиране обаче могат да кандидатстват единствено сдружения на собственици, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ, като е необходимо съгласието на собствениците на жилища, представляващи поне 67 процента идеални части от общите части.       

Експертите на ОИЦ обясниха, че проекта се очаква да стартира на 1 юли, а Търговище е един от 36-те града, включени в него. Продължителността му е 3 години - до 2015 г., а общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 млн. лв. Отпуснатите средства могат да се използват за подмяна на дограма, изолация на фасада или покрив, ремонт, модернизация или подмяна на локални отоплителни системи и изграждане на слънчеви системи. Предвидени са също дейности и в общите части на блока – освежаване, ремонт или подмяна на отоплителна или охладителна инсталация, на електроинсталацията, поставяне на енергоспестяващо осветление, газифициране на сградата при наличие на изградена газопроводна мрежа.

Според изчисленията на Фонда за жилищно обновяване, общите разходи на средноголям апартамент излизат около 10 хил. лв. Половината се поемат от държавата, а другата половина са ангажимент на собственика. Ако той няма лични средства, може да изтегли нисколихвен кредит от Корпоративна търговска банка.

Областният информационен център (ОИЦ) е един от 27-те в страната, които предоставят информация относно кохезионната политика на ЕС в Република България. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище” (BG161PO002-3.3.02-0002-C0003), бенефициент Община Търговище. Проектът се финансира безвъзмездно с 399 938 лв. от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Етикети: областен информационен център, ЕС, енергийно обновяване

Публикувана от: ОИЦ

Коментари

Пусни коментарvalidate image