Флунемерг ЕООД Обработка и пречистване на вода

Уеб сайт: https://flunemerg-bg.com/
Обработка на вода. Доставка и монтаж на инсталации за омекотяване, обратна осмоза, механична филтрация, ултрафилтрация, премахване на манган и желязо. Картридж филтри. Mембрани обратна осмоза. Омекотители. Йонообменни смоли. Дюзи за филтърни колони.