ПРОЕКТИРАНЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Уеб сайт: http://hydropowerpro.com
ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ – МВЕЦ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ, ПОДПОРНИ СТЕНИ, ВОДОХВАЩАНИЯ, ДЕРИВАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРАВО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ, РИБАРНИЦИ, УКРЕПВАНЕ НА СКАТОВЕ, В И К, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОУЧВАНИЯ, ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ