Да повишим цените сега?

Уеб сайт: http://ivomirchev.com/2009/10/да-повишим-цените-сега/
Софтуерната индустрия също не остана по назад. Някои фирми реорганизираха търговската си политика, а други шоково повишават цените си.