Пробленд ООД

Уеб сайт: https://problend.biz/
Предмет на дейност конструиране, изработване, ремонт и модернизация на пакетираща техника конструиране, изработване, ремонт и модернизация на нестандартно оборудване по предварително представено задание проектиране, разработване, внедряване и сервиз на промишлена електроника Произвежданото оборудване има 12 месечен гаранционен срок и следгаранционен сервиз. Машините са снабдени със сертификат за съответната държава. Съпътстващи производства пакетиране и разпространение на захар , мед и сметана в разфасовки от 2,5 – 5 ml в пакетчета с тристранно, четиристранно залепване и с предоставяне на рекламна площ на същите пакетиране със стока на клиента в различни видове опаковки на насипни, течни и прахообразни продукти