Времева валута България

Уеб сайт: https://timecurrency.eu/bg_bg/
Времева валута е средство за обмен на услуги, чрез използване на часове за обмен на услугите. Използва се успешно за социални услуги, така наречения TimeBanking. Тук желаем да създадем дружество и платформа за българският пазар.