Спортен клуб Гладиус уроци по плуване за деца и възрастни

Уеб сайт: http://www.gladius.bg
Спортен клуб Гладиус - ПроПлувай! Плуване за деца. Плуване за възрастни. Плуване за дете с родител. От начално обучение до високо спортно майсторство. Поддържане на басейни.