Износ внос на оръжия

Уеб сайт: http://euarms.eu/
Консултации и подготовка на документи за целите на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната (ПСО)