Проектиране и производство на термопомпи Вода-Вода.

Уеб сайт: http://www.thermopump.eu
Проектиране и производство на термопомпи Вода-Вода според конкретните изисквания и предпочитания на клиента. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на термопомпи Вода-Вода.