Адвокат Тома Драшков

Уеб сайт: https://www.drashkov-law.bg/
Предоставяне на юридически услуги в областта на административното, гражданското и търговското право, както в извънсъдебната, така и в съдебната фаза (процесуално представителство).