Детска градина101 Ябълкова градина

Уеб сайт: http://www.dg101.bg
Детска градина №101 се намира в гр. София, ж.к. Люлин 1 и носи името “Ябълкова градина” като символ на многобройните ябълкови дървета в нейния двор.