Личностно развитие обучение на английски коучинг и тренинг

Уеб сайт: https://www.madlenaram.com/
индивидуални обучения, коучинг и тренинг за професионалисти, мениджъри и лидери за ефективна комуникация на английски език и ръководене на екипи. Подобряване на комуникативни и лидерски умения, увереност, ефективност и бизнес английски.