КОНГРЕС СЪРВИСИС

Уеб сайт: https://congress-s.bg/
Техническо осигуряване на прояви, международни конгреси,конференции, семинари,хибридни събития, излъчване на живо в интернет пространство с професионална аудио/видео конгресна техника и системи за симултанен превод. Конферентен дизайн, сцени.Вот с-ми