САНИТАРЕН МАГАЗИН АСТА МЕДА

Уеб сайт: https://sanitarenmagazin.bg/
Преди повече от 20 години решихме, че българските клиенти заслужават професионално отношение, качествено обслужване и коректност. Днес можем с гордост да кажем, че през годините нашите търговски обекти се превърнаха в еталон за добра търговска практика, в областта на търговията на дребно с медицински изделия и фармацевтични стоки. Всички наши търговски обекти са лицензирани съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и изпълняват нормите на Закона за медицинските изделия.