Knewsbg Сайт за новини от Казанлък и централна България

Уеб сайт: https://knews.bg/
Бърз и надежден източник на информация. Медията е ориентирана както към локалната аудитория в района на Стара Загора, Казанлък и региона, така и към национално покритие на актуалните новини от страната.