АВИ ХОЛДИНГ Инвестиции и Сътрудничество

Уеб сайт: http://www.aviholding.bg
"АВИ ХОЛДИНГ" е бързо развиваща се структура, която управлява различни компании в сферата на строителството, търговията и спорта.