Асоциация на професионалните дисководещи

Уеб сайт: https://www.acprodj.eu
Избери си диджей. Организация на диджейте. Порфесионално озвучаване. Провеждане на мероприятия. Професионални Диджей. Диджей в България. Водещ на събития. Лично събитие. Корпоративно мероприятие. Сватбено тържество. Организация на вашето тържество.