Архитектурна книжарница

Уеб сайт: https://www.b-arch.eu/
Онлайн магазин, в който може да закупите професионална и обучителна литература, свързана с архитектурата и строителството към УАСГ. B-ARCH предлага и огромен асортимент от чертожни материали като рапидографи, чертожни дъски, линеали и всичко необходимо за проектантската дейност.