Строителни технологии и материали

Уеб сайт: https://www.crioma.net/
Информационен уеб сайт, свързан със съвременните иновативни строителни технологии и материали. Публикации в областта на екологията в строителството и архитектурата.