Рилските езера

Уеб сайт: http://www.planinite.site-bg.info/page2.php?id=1&nom=1
Седемте рилски езера са група езера с ледников произход, разположени в северо-западната част на Рила планина. Разположени са на надморска височина между 2100 и 2500 метра. Циркусът им е ограден от рида Сухия чал, Отовишкия връх и върха Харамията.