7 SEKUNDI

Уеб сайт: http://7sekundi.com/
Български и световни новини от бизнеса и политиката. Наука, технологии и медии. Инциденти и произшествия, съдебна система.