Сайтът на адвокат Николай Иванов гр Бургас

Уеб сайт: https://www.ivanovlawoffice.bg/
Николай Иванов - адвокат със седалище на кантората в гр. Бургас. Правни консултации, правна помощ и процесуално представителство по дела от граждански характер, както и пред административни органи. Богат опит в различни сфери на правото с акцент в Тъ