професионални курсове чужди езици семинари тренинги

Уеб сайт: http://obc-hermes.com/
център за професионално обучение, счетоводител, трз и личен състав, човешки ресурси, подбор и управление на персонала, икономист, офис мениджър, финансист, маркетолог, данъчен и митнически посредник, организатор на туристическо агентска дейност