Eлектро и КИПиА услуги в индустриалното строителство

Уеб сайт: http://www.futuretechnologiesbg.com
Eлектро и КИПиА услуги, технически надзор, инспекция, експедиция, контрол на качеството. "FAT" и "SAT" процедури от името на клиента. Технически надзор и мениджмънт на индустриални проекти. Поддръжка, модернизации в Нефтопреработването.