Православна терапевтична общност за зависими Отвори очи

Уеб сайт: https://otvoriochi.org
Православна терапевтична общност за зависими "Отвори очи" осъществява 24-часова програма за лечение на зависимости: наркомания, алкохолизъм, хазартна зависимост, хепатит c, депресии, фобии и други. Сдружението предоставя различни по вид услуги за лечение на зависимости (терапевтична общност, консултативен център, център за обществена подкрепа, организиране на семинари и обучения за зависими и близки на зависими).