Дисръпт

Уеб сайт: http://disrupt.bg
Растяща колекция от илюстрации и дигитално изкуство, принтирано върху висококачествени тениски, чрез модерни технологии.