замърсяване на рОгоста с арсен

Уеб сайт: http://ogosta.eu
Сайтът е от категорията образование и наука. Представя резултатите от три научни проекта, финансирани от Фонд научни изследвания и Българо-швейцарската програма за научни изследвания. В сайта има качени публикации и презентации по проектите.