Нексус Профешънал продължаващо образование

Уеб сайт: https://nexusprofessional.eu/
Записване,организиране, консултантски и преводачески услуги свързани с надграждащо обучение в Софийски университет "Свети Климент Охридски" и ЦПО , за италиански граждани.