Детска градина гр Разград

Уеб сайт: https://dg4razgrad.com
Сайт на Детска градина № 4 "Митко Палаузов" гр. Разград. Съдържа информация за дейността на детското заведение: история, екип, материална база, документи, участие в проекти, контакти, групи, новини, актуално, линкове към видеа на ДГ в You Tube.