Българска федерация по трап двоен трап и скийт

Уеб сайт: https://www.btsf.bg
Официален сайт на Българската федерация по трап, двоен трап и скийт. Българската федерация по трап, двоен трап и скийт отговаря за развитието на три олимпийски стрелкови дисциплини в България: "Трап", "Двоен трап" и "Скийт".