ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Уеб сайт: https://onb.bg/
Дясно консервативна политическа партия. Кауза - българският национален интерес в европейския цивилизационен избор и членството в ЕС и НАТО. Приоритети за националния просперитет са образование, здравеопазване, икономика, национална сигурност.