ОУ Свети свети Кирил и Методий град Първомай

Уеб сайт: http://oukim-parvomay.com
училищен уебсайт на Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" град Първомай