Ню Медия Лаб

Уеб сайт: https://newmedialab.bg/
Ню Медия Лаб ЕООД е българска независима агенция за медиен мониторинг