Производство и рециклиране на прикачен инвентар

Уеб сайт: http://megametal.bg/
Собствено производство земеделска техника. Култиватори, торачки, фрези, кранове, продълбочители и друг прикачен инвентар.