HR мениджър

Уеб сайт: https://hrmanager.bg/
HRmanager.bg е специализиран HR портал насочен към предоставяне на актуална информация в областта на мениджмънта и управлението на човешките ресурси.