Уеб портал за поощряване креативното в човека

Уеб сайт: http://www.talantbox.com
Целта на нашият уеб сайт е да насърчава креативното в човека, да информира за интересните хора и да ги обединява за един по-добър свят. Целта е сайтът да прерасне и в социална мрежа. Ще имате уникалния шанс да бъдете забелязани.