Национална кампания Мисията е възможна

Уеб сайт: https://esf.bg/misiata
Национална кампания за популяризиране на постигнатото в процеса на деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа “Мисията е възможна” e национална кампания на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за популяризиране на постигнатото в процеса на деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа и подготовка на местната общественост за последната фаза на процеса деинституционализация на деца, Мисията е възможна, деинституционализация на деца, лишени от родителска грижа