Невена Паскалева

Уеб сайт: http://www.nevenapascaleva.com
Сайтът предлага художествени и социални преводи от и на английски и гръцки език.