Психолог Бургас

Уеб сайт: http://www.zlatnotocvete.com
Чувството на безпомощност, което изпитва детето, което е жертва на тормоз и насилие, често обхваща и родителите при сблъсъка с този проблем.