Проект за насърчаване на трансграничната заетост в региона България и Румъния

Уеб сайт: http://robg-united.eu/bg
Целта на проекта е да улесни възможностите за заетост и трудовата мобилност в трансграничния регион посредством цялостен подход, който свързва местната публична администрация с частния бизнес и отделните граждани от двата региона.