Hellovixi

Уеб сайт: https://hellovixi.blogspot.bg/
Живота на една майка, споделени мисли и прозрения, житие и битие на жената. Себепознание.