Съюз на Българските Спасители

Уеб сайт: http://spasitelbg.com
Ние сме сдружение обединяващо всички спасители, с цел сприятеляване на всички спасителни служби, изграждане на една мрежа от доброволци, решили да помагат и спасяват човешки живот. Хора които имат една цел и общи интереси. Ние сме хора на честта! Помагаме на хора в беда, навсякъде по цялата страна. За да провъзгласим доброта. Хората, които рискуват живота си за нечий друг...