Музикаутор колективно управление на авторски права свързани с музика

Уеб сайт: http://www.musicautor.org
Музикаутор е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели.