Реконструкция подземна инфраструктура в България

Уеб сайт: http://www.ikpi.eu/
ИКПИ е нестопанска организация, която обединява усилията на професионалисти от сектор инфраструктура, в работа им по опазване и подобряване на подземната инфраструктура в страната. Клъстерът работи за развиване и разширяване прилагането на иновативни технологии за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в България и за динамично й развитие в съответствие със стандартите на ЕС. Подпомага създаването на информационна мрежа за обмен, взаимно предоставяне на професионален опит, относно технологиите за рехабилитация и модернизация на подземната инфраструктура в България.