Православен храм Свети Николай Софийски

Уеб сайт: http://www.sveti-nikolai.com
Православен храм Св. Николай Софийски е най-голямата по обем Християнска църква на територията на град София.