Гледане на кафе

Уеб сайт: http://gledanenakafe.com
Изкуството за предсказване по утайка от кафе може да бъде проследено през цялата човешка история. Зад всички гадания стоят тайни знания, скрити от непосветените.